Demokracia është formë e evolucionit të vazhdueshëm, e jo formë statike

Vitet e tetëdhjeta shënojnë fillimin e ndërrimeve dramatike në Evropën Lindore. Filluan levizjët historike kah demokracia . Shteti i Polonisë dhe polakët ishin të parët që thyen  mitin e sistemit diktatorial komunist  në Evropë.  Çfarë është demokracia? Demokracia është një formë qeverisjeje, në të cilën qytetarët marrin vendime politike të mbështetura mbi pushtetin e shumicës. Në qoftë se të gjithë qytetarët marrin vendime – quhet demokraci e drejtpërdrejtë dhe, mund të praktikohet vetëm duke marr parasysh grupe të vogla. Këtu e përmenda vetëm një detal  në zberthimin e nocionit të gjerë   të demokracisë. Këtyre ditëve u shënua Dita e Demokracisë në Kosovë. Pamë së si Kadri Veseli ua kishte hapur dyert e kuvendit shkollarëve tanë më rastin e kësaj date. Fëmijët si fëmijët ishin gëzuar së vizituan kuvendin dhe u ulën për disa qaste në ulëset e kuvendarëve tanë .Kjo që shikuam ishte një epizodë  që zgjati shumë shkurtër dhe që nuk donë të thotë ama bash asgjë kur bëhët fjalë për nivelin e demokracinë  .Kurrë nuk u organizua nga askush ndonjë tubim në shkolla dhe në fakultete që të rinjëve tanë tu shpjegohet në mënyre të detajizuar së çfarë është Demokracia. Jam i sigurtë së për nocionin e Demokracisë kan njohuri  ata të cilët i studiojnë shkencat politike ,ato  juridike  së të tjerët pak kan njohuri  për nocionin – demokraci. Për nocionin së çka është  Demokracia shumë pak dinë edhe vet kuvendarët . Nocioni demokraci nuk kufizohet vëtem në atë që të shprehësh lirshem. Kjo të cilën po e ndërtojmë është largë të qenit demokraci e mirëfilltë. Nuk ndërtohet demokracia më njerëz të logjikës së trashëguar autokratike. Të na flasin këta njerëz të cilët u sillën dhe u pështillën në krye të institucioneve tona të shtetit gjatë këtyre viteve është apsurditeti më i madh.  Demokracia nuk është anarki. Demokracia nuk thotë që kush të qohet më sabah të ban bismilah më vjedhë shtetin dhe popullin e vet. Demokracia nuk nënkupton  shtet për vete, jarana e miqë , siq e preferuan këtë punë kastat politike twe pas luftës, e veqmas pas shpalljës së pavarësisë . Me fjalën “demokraci” shërbehen dendur  qeveritë, të cilat nuk janë fare demokratike. Kur një elitë e ngushtë qeveritare e ushtrojnë   tërë pushtetin ,më qëllim që të  mbetet në pushtet  për shumë vite,, kësaj nuk i thonë demokraci. Këtë formë të ushtrimit  të pushtetit e kan zgjedhur  elitat politike në Kosovës dhe në Shqipëri .  Çështje më rëndësi , për të cilën duhet mbajtur mend, është se, demokracia është një proces, formë e bashkëjetesës dhe e bashkëpunimit. Ështe formë e evolucionit të vazhdueshëm , e jo formë statike. Demokracia në shtetet tona  ka mbetur më shumë e formës statike. Ndoshta edhe më keq, së këta, që e kan futur në dorë pushtetin janë  do njerëz, të cilët  kan mbetur më njërën këmb në sistemin  komunist,  e më tjetrën kembë në sistemin kapitalist . Kjo është edhe më e keqe së sa ti takonin komplet  njwrit taborr apo taborrit  tjetër politikë. Ky farë konglomerati politikë është duke e gërryer demokracinë nga brenda. Është fatkeqësi për një komb i cili ende po e lejon këtë konglemerat   të mbrapsht politikë që ti udhëheqë. Në shoqërinë demokratike, qevereritw janë   një prej shumë institucioneve , të cilat bashkëjetojnë në sistemin pluralist . Në shoqërinë demokratike, qeveria nuk e ka pushtetin e plotë; aq më shumë, pushteti i qeverisë – kompetencat e tij – në mënyrë të përpikët janë të përkufizuara dhe të kufizuara përmes ligjit.  Këta njerëz në krye  të Kosovës  dhe në krye të Shqipërisë  janë ngritur mbi ligjin që automatikisht  bie ndesh  më përkufizimet e demokracisë. Prandaj, si thotë populli marrja i qonë këto  kasta politike në pushtete të na mbajnë nasihate për demokracinë . Me demokraci e kan plotë gojën , por veprimet e tyre   prej  drogagjive, manipulantëve ,kriminelëve ,  të  korruptuarëve , e shumë marifete të tjera ,  janë fakte që flasin krejt ndryshe .Edhe shumë raporte ndërkombëtare  flasin për nivelin e ulët të demokracisë në Kosovë dhe në Shqipëri. Kanë vlerësuar rënie në kategoritë e kuadrit dhe pavërësisë së gjyqësorit, jo nivele të duhura të mediave elektronike dhe të shkruara e shumë të meta të tjera në sisteme .Demokracia nuk ka mundësi të avansohet më këto garnitura udhëheqëse në krye  të Kosovws dhe  në krye të Shqipërisë. Këta po e përdorin –keqpërdorin  Demokracinë për ta mbajur  pushtetin sa më gjatë . Këta politikanë  të cilët më shumë po duken si politikanucë  në pushtet nuk e kuptojmë dhe as që dëshirojnë ta kuptojnë, së   Demokracia është proces, andaj, shoqëritë demokratike  mënjanojnë padrejtësitë dhe  garantojnë një trajtim të barabartë për gjithë…