Ekspozitë ndërkombëtare abetaresh

Nga: Hyzri Salihu

Një vit më parë, esperantisti i njohur z. Josip Pleadin nga Kroacia, ndërmori një projekt interesant: ngritjen e një ekspozite me abetare nga vende të ndryshme. Kësaj nisme iu bashkua edhe Shqipëria me Kosovën. Zotërinjtë Bardhyl Selimi nga Tirana dhe Hyzri Salihu nga Ferizaj dërguan kopje të reja të abetareve botuar në Tiranë dhe Prishtinë, përkatësisht .

Me 5 gusht 2017 ekspozita do hapet në qytetin muzeal Bjelovar në kuadër të veprimtarisë artistike INTERFEST që mbahet atje tradicionalisht. Marrin pjesë 120 vende të ndryshme nga mbarë bota. U ftuan edhe dy zotërinjtë nga Tirana dhe Ferizaj.

Ekspozita i shërben njohjes së ndërsjellë të kulturës së popujve, posaçërisht gjuhës së tyre, si element thelbësor etnik, që mbrohet dhe nxitet veçanërisht nga Lëvizja Botërore Esperantiste.