Gjuha fyese e Kandidatit për asamble komunale në Mitrovicë nga LDK

Shpallje

Kandidatët për asamble komunale me titull Master dhe gabimet elementare drejtëshkrimore në listën e LDK-s