KEDS njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Ja cilat janë ato:

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

2.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi:16023003) prej orës 11:00 deri në orën 11:15 dhe prej orës 15:00 deri në orën 15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e re.

Ndërsa TS 10/0.4 kV Trafo e Vjeter Llapushnik (Kodi: 16023003050) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Llapushnik dhe një pjesë e fshatit Orllat.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në NS 10/0.4 kV .

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10/0.4 kV J.Morina-H.Kadriu- Princesha group (Kodi:19000026176) prej orës 12:00 deri në orën 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e rr. Enver Maloku dhe një pjesë e rr. Muharrem Fejza.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinës.

Prizreni

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hasi 2 (Kodi:30034003) prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballkani lll (Kodi:32000012) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fabrika e Ballkanit.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi:32000013) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV KFOR (Kodi:32000015) prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kfori

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Degëzimi i daljes 10 kV Zhupa (Kodi:31000026) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubinja e Epërme, Lubinja e Ulët, Gornja selle, Mushnikove, Ts Prevalla, Hotel Sharri dhe TS Sat styro,

Degëzimi i daljes 10 kV Zhupa (Kodi:31000026) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastericë, Llokvicë, Neprogoshte dhe Reqan.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi i rrjetit.

2.

Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani (Kodi:32000018) prej orës 09:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi Enisi, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri dhe revizion nga ekipet e prishjeve.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi:74000006) prej orës 11:00 deri në orën 11:30 dhe prej orës 15:30 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliqi i Epërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojniku, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fortesa (Kodi:82081009) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i ulte, Aqarevë .

Bellacërka dhe Sopniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit në TS 10/0.4 kV.

2.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caralluka (Kodi:82082001) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rLlausha, Rakinica, Kopiliq i epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i ulte, Aqarevë .

Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mirusha (Kodi:82082002) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), Rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), Rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumator) dhe fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Spitali (Kodi:82082003) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i Qytetit dhe rr.608 Hamdi Berisha

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi:82082005) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizon i TS Ambullanta- Bellanicë.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe shtrirja e përçuesit.

2.

Më 12.12.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës se tensionit të lartë.

2.

Më 12.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jagoda (Kodi:52056005) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës së tensionit të lartë.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gërmova (Kodi:61067003) prej orës 11:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërmove, Germova e ulet, Sodovine, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri,Goshice Kulla, Verban

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 10:00 deri në orën 10:30 dhe prej orës 15:30 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komogllava, një pjesë e fshatit të vjetër, një pjesë e Bibajve dhe një pjesë e Gërlicës.

Ndësa TS 10/0.4 kV Gërlic Shkolla (Kodi: 40000009086) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fshati Gërlicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Ormanit në TS Gërlicë- Shkolla/DardaniaPost.com