Shpallje

Sot dhe nesër blihen më së shumti produktet ushqimore për fundvit.

Mos blej produkte që fillon me barkodin 860 (ose produkte te prodhuara në Serbi, ruaje shendetin tënd dhe të familjes nga kanceri dhe mos-lindja (steriliteti), dëmtoje Serbinë, mos e fuqizo atë ekonomikisht!

Duaje vetëveten, konsumo prodhime vendore!

#duajetënden

P.S. Cilido portal që nuk e bën këtë njoftim, ju si lexues do ta dini se ai portal ka interesa te ngushta të përfitimit të parave nga ata që tregtojnë me produkte të Serbisë në Kosovë dhe i helmojnë qytetarët!