Shpallje

Ne Ligjin për trashegiminë, është një nen që lejon trysninë e vëllezërve ndaj motrave që me heq dorë nga trashegimia.

Dmth, vet shteti me këtë nen ka lejuar që të prishen raportet në mes të motrave e vëllezërve nëse nuk heq dorë motra nga trashegimia. Ky ligj është i vitit 2004, ka një freskim në vitin 2017 por ky nen ka mbetur aty.

Më mirë është të hiqet ky nen, të marrin të gjithë trashegimtarët hisen e tyre, e kur e kanë hisen, le të bëjnë çkado që të dojnë me të, ose le t’ja hedhin vëllaut në emrin e tij, por jo Ligji të lejoj këtë diskriminim ndaj grave.

– – – – –
5.3. E drejta në trashëgimi fitohet në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit. Fituesi i të drejtës në trashëgimi mund të heqë dorë nga kjo e drejtë si pas dispozitave të këtij ligji, me ç’rast do të merret se këtë të drejtë asnjëherë nuk e ka fituar

SPONZORIZIM: Për shpallje të vogla që nga viti 2000, vizitoni www.SHPALLJE.biz