Shqipëria Etnike dhe raportet ndërkombëtare

Shkruan: Hyzri Salihu

Në Historinë tonë ngjarjet e shumta ndërkombëtare dhe sidomos luftërat botërore kanë treguar qartë se mirëqenia , përparimi dhe liria -lumturia e njerëzimi varen në masë nga ruajtja e rendit ndërkombëtar, në bashkësinē ndërkombëtare .

Rëndësia dhe dominimi i krijimit të organizatave ndërkombëtare sot në botë , e mbanë dhe synon ta realizoj ekuilibrin në vijën Humane atë që e njohim apo me mirë që e quajmë Njerëzore.

Shpesh në implementimin e ligjit mbi të drejtat e njeriut në disa shtete (historia flet për këto të dhëna) të cilat nga faktor ekonomik , kulturor e religjioz etj e ka ngritur dhe e ka vetëdijesuar jurisprudencën e të drejtës ndërkombëtare brenda kornizave së cilës parashihet aplikimi i kësaj fushe .

Sikur të bëhej pyetja se pse ekzistojnë mekanizma të cilët vetë i kemi krijuar dhe janë”kundër”vetvetes sonë ? Apo është bërë ligji për ta shkelur siç thonë, ndoshta forca që duhet ta shtyje atë që të realizohet nuk i përmbahet domokracisë politike dhe reale të vetë natyrës së njeriut.

Këto inststanca të larta që garantojnë të drejtë e marrëdhëniet ndërkombëtare a duhet të ketë mision kohor kornizen e tyre dhe cili është rregulli në të cilin i mbështesim parimet e tyre? A iu përgjigjen në mënyrë ekzistuese të gjitha popujt e Kombeve.

Në qoftë se një popullë në luftën për të drejtat njerëzore nuk arrin të gjejë forcat e duhura për të fituat , nuk do të ketë jetë të gjatë mbi Tokë .Për ata qe nuk janë te përgaditur dhe qe nuk janë në gjendje të luftojnë për ekzistencën e tyre , kjo botë është e tepërt.

Hyzri Salihu
02.05.2018
Shqipëri Etnike -Mërgatë