Shpallje

GRECO, Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit i Këshillit të Evropës, ka publikuar sot raportin të botuar për Shqipërinë.

Sipas GRECO Shqipëria ka bërë përparim në zbatim të rekomandimeve të saj në lidhje me parlamentarët, gjyqtarët dhe prokurorët.

Shqipëria ka përmbushur deri në momentet që flasim 10 rekomandime nga raporti i vlerësimit të saj në 2014.
Gjashtë rekomandimet e saj zbatuar vetëm pjesërisht.

GRECO e vendos theksin tek çështja për miratimin e Kodit të Sjelljes për Anëtarët e Parlamentit në Prill të këtij viti, një çështje që sheshon konfliktet e interesit, aktivitete shtetsë, dhurata dhe kufizime pas punësimit.

Një pikë që bie në sy në raportin e GRECO është pika për kufizimin e e vendimmarrjes së Presidentit të Republikës në emërimin e përfaqësuesve të drejtësisë.