Shpallje

Shumë kush prej nesh mendon që banesa e tij duhet të përshtatet me kushtet e kohës, e sigurisht të investosh në të nuk është shumë e lehtë.
Kjo banesë në kryeqytetin e Kosovës, tashmë po përballet me një situatë jo të mirë.
Shtresa e termoizolimit është shkëputut duke u varur sërisht me shtresën e holl të grafiatos që ka mbi të.
Por nga se ka ardhur kjo gjë?
Pakujdesia e punonjësve të cilët janë marr me termoizolimin e kësaj banese, në mënyrë që ajo të ketë kushtet e nevojshme për tu përshtatur me ndryshimet atmosferike, ka sjell një rezultat të tillë.
Ndaj sot duhet pasur tepër kujdes e rastet e fiksimit në murë të polesterolit nuk dunen neglizhohen.
Në rast se polisteroli do ishte i fiksuar me kapset e tij, përvec kollës, atëherë pronarit të kësaj banese nuk do t’i duhej të paguaj sërisht për të regulluar.

SPONZORIZIM: Për shpallje të vogla që nga viti 2000, vizitoni www.SHPALLJE.biz