Shpallje

Prej kohësh ARRSH Rajoni Qëndror është fokusuar në rehabilitimin e rrugëve kryesore dhe jo vetëm. Nga njoftime dhe publikime që drejtori i kësaj drejtorie Erion Koka, bën në faqen e tij të Facebook, shohim një përkushtim dhe punë intensive.
Duke qënë dhe në sezonin e dimrit, ky institucion i ka kushtuar vëmendje maksimale cdo problematike e cila mund të sillte pengesë në qarkullimin e automjeteve.
Nga fotot e bashkëngjitura shihen ndryshimet që kanë pësuar këto akse.