Shpallje

Feja që nga krijimi i saj llogaritet si vendosja e marrëdhenies në mes njerut dhe një apo me shumë zotërave.

Që nga egzistimi i njeriut kanë egzistuar edhe fetë, si qëllim të largimit nga gjërat negative, dhe përafrimit të tyre me Zotin.

Sot ne botë jane gjithesej 4200 fe të ndryshme. Disa llogariten edhe si sekte të religjioneve kryesore si: Krishtërimi, Islami etj./Përgatiti: Argjira Ukimeri – Prizren, Nëntor 2018