Shpallje

Kur flasim për shtetet, gjithmonë kujtojmë dhe mbajmë në mend krijimin e tij, gjuhën, kulturën, simbolet dhe himnin në periudha të ndryshme kohore.

Kësaj radhe, kujtojmë Këngën më të gjatë në botëë që është Himni Sovjetik, i përbërë nga 65 strofa.

Ndërsa në maj të vitit 1987, një moderator arriti që himnin në fjalë të kthej në 689 strofa. Kjo arriti rekord brenda pak javësh./Përgatiti: Argjira Ukimeri – Prizren, Nëntor 2018