Si erdhi deri te emërtimi i kontinentit Afrika

Afrika ndryshe quhet edhe kontinenti i zi.

Ky emërtim vjen nga gjuha Berbere që janë pjesë e popullit verior.

Ndryshe nga Berberër, romakët e vjetër e kanë pagëzuar me emrin Afrika terra “toka Afra” (nga “Afer”) — pjesa veriore, e cila i përgjigjet Tunizisë së sotme, ku ka qenë province romake Afrika.

Ndërsa sot, prejardhjen e emrit Afrika e gjejmë në shumë kuptime dhe shumë gjuhë:

Gjuha fenikase afar (pluhuri), Gjuha greke aphrike (mungesë e të ftohtit) dhe ajo latine. aprica (me diell)./Përgatiti: Argjira Ukimeri – Prizren, Nëntor 2018