Shpallje

 Nga Brahim Tusha

Duhet të kujtojmë se ata na kanë linduar edhe rritur! Kujdesi i duhur i njerëzve të moshuar ka qenë një çështje intriguese për vite me rradhë. Sipas mendimit tim, kjo është një përgjegjësi familjare, në vendin e parë që të kujdeset për pleqtë e tyre kur të plaken. Pasi që qeveria dhe shoqëria duhet të ndërmarrin hapa që njerëzit e moshuar të marrin të gjithë kujdesin e duhur për të jetuar jetë të shëndetshme. Njerëzit e moshuar kanë kaluar gjithë jetën për familjet e tyre. Ata ngritën, mbështetën dhe i bënë të aftë fëmijët e tyre për të jetuar në shoqëri. Ata u dhanë atyre vlera, guxim dhe motivim për t’u përballur me të gjitha vështirësitë. Pra, kur të plaken edhe ata kanë nevojë për mbështetje morale dhe fizike. Është përgjegjësia familjare që të qëndrojmë pranë tyre. Ndaj duhet te japim kujdesin që dikur na e kanë dhënë kur kemi pas nevojë. Përveç kësaj, ka rrethana kur familja nuk është në gjendje të kujdeset siç duhet për pleqtë e tyre. Të tilla si, problemet financiare apo ato të vjetra që kanë mbetur në familje. Në raste të tilla, unë do të sugjeroja se është përgjegjësia e qeverisë për të paguar për shpenzimet e tyre. Në fund të fundit, këta individë kanë paguar taksa dhe mbështesin qeverinë për të drejtuar shtetin. Në të gjitha rastet, njerëzit e moshuar nuk mund të lihen vetëm. Këta njerëz meritojnë të drejta të barabarta dhe kujdesen nga familjet e tyre ose nga qeveria. Dhe për ta bërë atë të zbatueshme, qeveria duhet të mbajë nën kontrollë shërbimin e ofruar jo vetëm nga qeveria por edhe, nëse njerëzit e moshuar po kujdesen ose jo nga familja apo individ te autorizuar..

Dhe çfarë mënyre jetese u është dhënë atyre nga familja e tyre. .Kujdesi për të moshuarit tradicionalisht ishte përgjegjësi e familjeve. Megjithatë, forma më e mirë e kujdesit për të moshuarit varet nga situata familjare. Kjo varet nëse anëtarët e familjes kanë burime finaciare dhe kohore. Në të kaluarën, puna e një gruaje ishte të qëndronte në shtëpi duke u kujdesur për të moshuarit. Tani shumë prej tyre priren të zgjedhin të punojnë në mënyrë që ata të mos kenë kohë për t’u kujdesur për të moshuarit por edhe te intergrohen ne shoqëri. Përveç kësaj, azilet e pleqve sigurojnë kujdes për një numër të madh të njerëzve të moshuar. Ky është një shërbim profesional dhe infermierët janë të trajnuar për t’u kujdesur për të moshuarit. Ata do të kenë kontrolle të shpeshta dhe do të sigurohen që gjithmonë të mbajnë shëndet të mirë çdo ditë. Gjithashtu, ata mund të bëjnë miq me shumë njerëz në të njëjtën moshë. Për këto arsye është konsideruar një opsion me njerëz të zënë, të cilët duhet të kujdesen për prindërit e tyre të moshuar. Efekti pozitiv i kësaj qasjeje është se ata mund të kuptojnë mendimet dhe të prindërit e prindërve të tyre të moshuar, atëherë prindërit e tyre do të kenë besim tek ata. Kjo çon në faktin që të moshuarit do të kenë shëndetin mendor që konsiderohet si një element i rëndësishëm për t’i ndihmuar ata të kenë jetëgjatësi më të gjatë. Kujdesi i të moshuarve konsiderohet një shenjë nderi për ta. Prandaj, zgjedhja më e mirë është qasja që kujdesi për prindërit tanë të moshuar të kthehet nga vetja. Ky është një hap në drejtimin e duhur që dërgon në zemrën tënde respekt. Brezat e rinj duhet të mësojnë rëndësinë e respektimit të pleqve të tyre dhe të gjejnë kohë për të dëgjuar dhe për të shpenzuar kohë me ta.Për fat të keq, kjo ndjenjë është e shfrenuar, por duhet të kujtojmë se të moshuarit janë njerëz me njohuri që kanë diçka për të kontribuar në shoqëri në urtësinë që kanë fituar nga historitë e tyre të jetës, edhe nëse është një histori për jetën ose thjesht histori.. Është më shumë sesa respekti – është në të vërtetë diçka unike duke marrë kohë për të dëgjuar gjyshërit dhe prindërit tanë. Ndaj unë si individ mendoj se nga kjo gjë nuk përfitojnë vetëm të moshuarit, por edhe ne të rinjtë por mbi të gjitha fiton tradicionalja( kujdesi nga vetë femijët ) që për mendimin tim të moshuarit do ndjeshin më komod, më të sigurtë por mbi të gjitha do të kishim një harmonizin social.