Në Shqipëri funksionojnë vetëm 3 operatorë për shërbimet telefonike, “Vodafone Albania”, “Albtelecom&Eagle Mobile” dhe “Telekom Albania”. Konkurrenca mes tyre pothuajse nuk ekziston. Këta operatorë janë dakordësuar mes tyre në marrëveshje të fshehta, ku kanë rënë dakord për cmimet e ofertave, të cilat prej kohësh janë në rritje. 

Rritja e cmimeve të ofertave që përfshijnë minuta, mesazhe, dhe internet u bë në të njëjtën hapësirë kohore nga të treja kompanitë. Edhe pse nuk u shtua apo përmirësua asnjë shërbim, krejt papritur këto kompani vendosën tua shesin më shtrenjtë shqiptarëve gigat e internetit apo minutat e komunikimit. 

Për të gjithë ata që nuk e dinë, ky fenomen përbën shkelje ligjore. Dhe një shkelje, goxha e rëndë e nenit 4 (Pika 1, shkronja a) dhe nenit 9 (Pika 2, shkronja a) të ligjit nr.9121, “PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS”. 

Burimi: Ligji nr.9121, “PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS”. 

I gjendur përballë kësaj situate, Autoriteti i Konkurrencës, duhet të marrë masa për zbatimin e politikave të tregut dhe të sigurojë stabilitet çmimesh për të mbrojtur konsumatorin. Këto praktika jo-konkuruese që vijnë si pasojë e marrëveshjeve të “karteleve” të caktuara përbëjnë abuzim dhe janë të ndëshkueshme. 

Burimi: Ligji nr.9121, “PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS”. 

Më poshtë po ju bashkëngjisim ofertat mujore, javore e ditore, me minuta e internet të operatorëve specifikë, ku me sy të lirë mund të dalloni se cmimet e tyre janë shumë të majmura për xhepat e shqiptarëve, por njëkohësisht edhe shumë të ngjashme me njëra tjetrën. 

Kompania “Albtelecom&Eagle Mobile” ka lancuar në faqen zyrtare një njoftim për ndërprerjen e të gjitha paketave të saj më 30.01.2020. Ndërkohë që “Vodafone Albania” dhe “Telecom Albania” kanë të afishuara në eebsitet e tyre paketat me ofertat e tyre të telekomunikacionit. 

Autoriteti i Konkurrencës ka për detyrë të ndërhyjë në këtë situatë, ku telekomunikacioni është bërë monopol i pak biznesmenëve, që kontrollojnë standardet e kërkes ofertës. Jetojmë në një vend ku paga minimale është 26 mijë lekë të reja, e ku një ofertë kushton mesatarisht 1500 lekë të reja. Autoriteti i Konkurrencës ka ndërhyrë edhe më parë, ku duke i parë si marrëveshje të fshehta me qëllim fitim e këtyre kompanive, ka marrë masa. Por duket se këto masa të ndërmarra nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ndërgjegjësuar operatorët, që nuk pritën shumë për të ngritur cmimin e një oferte javore që përmbante 300 minuta, 3000 sms e 3 giga dhe kushtonte 300 lekë të reja, në një ofertë që kushton 500 lekë të reja e përmban 100 minuta e 1 gigë internet. 

Refxhei TOLA (Gazeta Ora)

SPONZORIZIM: Për shpallje të vogla që nga viti 2000, vizitoni www.SHPALLJE.biz