Këto thënie do t’ju ndihmojnë të motivoheni

Nëse keni pak nevojë për motivim thëniet e mëposhtme do t’ju ndihmojnë të ndiheni më mirë dhe të ecni para:

1.“Ne jemi pikërisht ajo që bëjmë vazhdimisht. Prandaj, përsosmëria nuk është një veprim, por një zakon.” – Aristoteli

2. “Ngjit shkallën e parë të besimit. Nuk të duhet ta shohësh të tërë shkallën, vetëm ngjit shkallën e parë.” – Dr. Martin Luther King Jr.

3.Vepro ose prano.” – Anonime.

4. “Shumë ide të mëdha ikin pa u realizuar dhe shumë zbatues të mirë janë pa ide. Njëra pa tjetrën janë të pavlefshme.” – Tim Blixseth

5.” Bota merr formë më lehtë se sa e mendoni dhe ajo po pret që ju ti jepni formë”. – Bono

6. “Të mundesh është veçse një gjende e përkohëshme. Të heqësh dorë e bën atë të përherëshme.” – Marilyn von Savant.

7. “Suksesi është aftësia për të kaluar nga dështimi në dështim pa e humbur entuziazmin.” – Ëinston Churchill

8. “Suksesi duket se është i lidhur me veprimin. Njerëzit e suksesshëm janë në lëvizje vazhdimisht. Ato bëjnë gabime por nuk heqin dorë.” – Conrad Hilton

9. “Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta krijosh atë.” – E panjohur

10. “Ka dy zgjedhje kryesore në jetë: të pranosh kushtet ashtu siç janë ose të pranosh përgjegjësinë për ti ndryshuar ato.” – Dr. Denis Ëaitley