Kanceri, aksidentet e malaria vrasin mijëra persona më shumë se Koronavirusi, mos ndoshta e gjithë kjo është një përpjekje për….

Universiteti i Hamburgut në Gjermani publikoi këto të dhëna:

Numri i vdekjeve në botë në dy muajt e parë të vitit 2020 (janar e shkurt)

2,360: Virusi Corona

69,602: Ftohtë i zakonshëm

140,584: Malaria

153,696: Vetëvrasje

193.479: Aksidente rrugore

240.950: HIV

358,471: Alkool

716,498: Pirja e duhanit

1,177,141: Kanceri 

Shifrat jane vetem per muajt Janar dhe Shkurt 2020

Atëherë, a mendoni se virusi Corona është i rrezikshëm? Ose…

A është qëllimi i fushatës mediatike për të zgjidhur luftën tregtare midis Kinës dhe Amerikës? Ose…

Për të zvogëluar tregjet financiare për të përgatitur fazën e tregjeve financiare për bashkime dhe blerje? Ose…

Të shesë bonot e thesarit amerikan për të mbuluar deficitin fiskal në to? Ose…

A është një panik i krijuar nga ndërmarrjet farmaceutike për të shitur produktet e tyre si ato sanitare, maska, ilaçe etj.?

Mos bej panik.

Nga Ylli Dylgjeri