Kombi Shqiptar përballë Virusit Global

Shkruan: Hyzri Salihu

Mbarë bota po përballët me një Virus të rrezikshëm të pa njohur deri më tashë, i emërtuar Koronavirusi-COVID-19.

Edhe ne po përballimi me këtë situatë jo të zakonshme.

Kombi Shqiptarë ka kaluar shumë sfida gjatë historisë së tij ,do ta kalojë edhe këtë sfidë jo të lehtë.

Gripi është patogjeni më i mundshëm që shkakton një pandemi të rëndë. Analiza e EP tregon se në çdo vit të caktuar, ekziston një probabilitet 1 përqind i një pandemie të gripit që shkakton afro 6 milion pneumoni dhe vdekje të gripit ose më shumë globalisht.
Prandaj kërkohet rritja e vetëdijsimit dhe Vetëkontrollit maksimal .

Në të njejtën kohë duhet të mobilizohemi që ti ndihmojmë njëri tjetrit ,ta dëshmojmë siq e kemi dëshmuarë gjatë gjitha sfidave jo të lehta që kemi pasur.

Konsideratë të veqantë për gjithë Mjekët që janë në vija të para të frontit.

Lutemi Zotit që të na ndihmojë dhe mbrojë .