Dasma, kjo ceremoni e komplikuar!!!

Mashkulli i parë trans, lind foshnje!

Të rrëzuar nga dy karrige!