Duhet një gjeneratë e re në politikë

Shkruan: Hyzri Salihu

Kosova e shikuar nën dioptrinë e diplomacisë botërore, ka nevojë që një brez i ri me të kaluar të pastër dhe edukim e arsimim properëndimor, që njeh mirë vlerat kombëtare, si dhe ka për pikënisje historinë e vetë çështjes shqiptare si referencë në politikat e jashtme.

Profili i një kaste të tillë intelektualësh duhet të premtojë me të drejtë një gjuhë politike tjetër dhe një kulturë diplomacie e cila e përkthen kohën e sotme me peshën politike që duhet të ndjek këtë kurs të politikës regjionale.

Gjitha partit si ato në pushtet ,si dhe ato në opozitë nuk po premtojn ndryshim të gjendjes në vendë.